Посилення мобілізація: хто має право на відстрочку від призову за новим законом

Відстрочка мобілізація

Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Він по-новому визначає категорії громадян України, які не підлягають мобілізації, та можливість отримання відстрочки від військової служби.

Про те, хто має право на відстрочку від мобілізації, пише ТСН.

Відстрочка за сімейними обставинами

На відстрочку за сімейними обставинами мають право:

 • Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів більш ніж за три місяці.
 • Жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.
 • Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.
 • Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.
 • Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.
 • Усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років.
 • Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір'ю (батьком чи матір'ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім'ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.
 • Опікуни особи, визнаної судом недієздатною.
 • Особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи.
 • Щодо того, чи підлягають мобілізації чоловіки, якщо дружина має третю групу інвалідності, то такі військовозобов'язані мають право на відстрочку за певних умов. Особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук(кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю ІІІ групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.
 • Особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами із інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю.
 • Члени сім'ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеню споріднення або якщо члени сім'ї першого ступеню споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я). У разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеню споріднення норма цього абзацу поширюється на членів сім'ї третього ступеню споріднення особи з інвалідністю I або ІІ групи.
 • Жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Відстрочка за станом здоровʼя

Новим законом про мобілізацію скасовано статус обмежено придатного до військової служби. Тепер в Україні більше не діє такий статус, у зв’язку з чим військово-лікарська комісія зможе зробити тільки два висновки придатності до військової служби:

 • придатний;
 • непридатний.

Так особи, які мали статус обмежено придатного повинні впродовж 9 місяців із моменту публікації закону повторно пройти військово-лікарську комісію, за результатами якої буде надано новий висновок.

Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров’я до військової служби військовослужбовців, військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Якщо у людини є захворювання з переліку хвороб, то вона може бути звільнена від мобілізації:

 • Інфекційні захворювання
 • Новоутворення
 • Хвороби крові і кровотворних органів
 • Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин
 • Розлади психіки та поведінки
 • Хвороби нервової системи
 • Хвороби ока та придаткового апарату
 • Хвороби вуха
 • Хвороби системи кровообігу
 • Хвороби органів дихання
 • Хвороби органів травлення
 • Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
 • Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини
 • Хвороби сечостатевої системи
 • Вади розвитку, деформації та хромосомні порушення
 • Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин
 • Інші хворобливі прояви

Відстрочка для студентів та освітян

Право на відстрочку мають:

 • студенти професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий рівень освіти в послідовності, визначеній ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту" ("Складники та рівні освіти");
 • докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;
 • наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.

Як пояснила юристка Олена Насеко, законом не передбачено обмеження права на відстрочку від мобілізації для студентів за віком. Критерієм є лише послідовність здобуття освіти.

Тобто будь-який військовозобов'язаний чоловік, який має тільки шкільну освіту, може вступити на денну форму навчання до коледжу, технікуму або університету та отримати відстрочку від мобілізації для завершення навчання.

Якщо чоловік уже має професію (наприклад, закінчив технікум), він може отримати відстрочку від мобілізації в разі продовження навчання за цим самим фахом і здобуття нового рівня освіти (наприклад, в університеті).

«Проте необхідно мати на увазі, що юридично оформити цю відстрочку у зв’язку з зарахуванням на навчання буде неможливо без оновлення його персональних даних через особисту явку до ТЦК та СП або іншим шляхом. Крім того, як показує практика, приймальні комісії навчальних закладів вимагають від абітурієнтів пред’являти саме актуальні дані з ТЦК та СП (а не застарілі, які раніше пропускали)», — зазначила Насеко.

Вона додала, що відповідно до закону, навчальні заклади не матимуть права зараховувати на навчання абітурієнтів без наявних оновлених військово-облікових документів: «Тобто оновлення персональних даних в ТЦК та СП в будь-якому разі неминуче».

Відстрочка для держслужбовців та силовиків

Право на відстрочку від мобілізації мають такі держслужбовці та силовики:

 • керівники міністерств і їхні заступники,
 • керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
 • народні депутати України та АР Крим;
 • судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради
 • правосуддя, його заступник і дисциплінарні інспектори ВРП;
 • уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
 • голова та інші члени Рахункової палати;
 • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, апарату МВС;
 • дипломатичні службовці МЗС України, які обіймають дипломатичні посади;
 • особи, які мають дипломатичний ранг надзвичайного й повноважного посла, та експерти установ експертної служби МВС;
 • держслужбовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їхню фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу ухвалених нормативно-правових актів;
 • держслужбовці, які безпосередньо виконують функції з забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного
 • забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів.

Читайте також:

Можливо зацікавить